Dossiers
Blijf op de hoogte van het nieuws via WhatsApp!
whatsapp
dossiers
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
De grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn al jarenlang reden tot d...
Het nieuws over de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord.
Al het nieuws over de ontwikkeling van het Stadshart in Lelystad.
Sanering asbestdaken

Lelystad telt veel woningen met asbestdaken die aan sanering toe zijn. Wie gaat dit betalen: de gemeente of de huiseigenaar?

dossiers
Dossier artikelen
ignore touch
20-09-2018 om 13:25
Lelystad - Het asbestsaneringsproject in de Haf in Lelystad is afgerond. Bij 83 woningen zijn de asbesthoudende daken gesaneerd.
ignore touch
20-05-2018 om 09:44
Lelystad - Oudere woningeigenaren in Lelystad met een klein inkomen en een overwaarde op hun huis, kunnen nu gebruik maken van een verzilverlening om asbest van hun dak te verwijderen.
ignore touch
17-01-2018 om 10:52
Lelystad - Om te voorkomen dat de sanering van asbestdaken in Lelystad vertraging oploopt, hebben de gemeente en de provincie voor de aanvraag van de ontheffing Wet natuurbescherming een versnelde...
ignore touch
20-12-2017 om 20:05
Lelystad – De verordening voor de nieuwe asbestleningen is dinsdag aangenomen door de gemeenteraad. Door die verordening kan er maatwerk worden geleverd aan mensen die het asbestdak van hun...
ignore touch
14-12-2017 om 13:06
Lelystad - De gemeente Lelystad wil het ook voor inwoners voor wie een gewone lening te duur is, mogelijk maken om geld te lenen voor asbestsanering. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor...
ignore touch
02-11-2017 om 08:21
Lelystad – De Lelystadse wethouder John van den Heuvel denkt een oplossing te hebben gevonden voor mensen die vanwege leeftijd of financiële omstandigheden geen lening kunnen krijgen om het...
ignore touch
03-10-2017 om 22:49
Lelystad – De gemeenteraad schiet bewoners van woningen met een asbestdak die vanwege leeftijd of financiële situatie geen geld kunnen lenen voor de sanering, te hulp.
ignore touch
26-09-2017 om 20:50
Lelystad – Er is nog geen oplossing voor mensen die het asbestdak van hun woning willen renoveren, maar te oud zijn om daarvoor een lening te krijgen. De gemeente Lelystad worstelt met dat probleem.
ignore touch
11-09-2017 om 18:48
Lelystad - Donderdag is in Lelystad de officiële aftrap gegeven voor de ondersteuning van huiseigenaren die te maken krijgen met asbestsanering.
ignore touch
06-07-2017 om 15:49
Lelystad - In de Kluswinkel in Lelystad zijn woensdag 5 juli twee overeenkomsten getekend met betrekking tot procesbegeleiding voor de verwijdering van asbestdaken.
ignore touch
02-06-2017 om 13:40
Lelystad - Werkbedrijf Lelystad gaat woningeigenaren helpen bij het selecteren en inhuren van begeleiding bij de sanering van hun asbestdak.
ignore touch
14-03-2017 om 21:50
Lelystad – Een gebiedsontheffing voor de hele gemeente, met per wijk de maatregelen die nodig zijn: de gemeente Lelystad werkt aan een oplossing voor de sanering van de asbestdaken. Mussen...
ignore touch
28-02-2017 om 13:42
Lelystad - De huismus zit ook de asbestsanering van de daken in de Lelystadse wijk Jol dwars. De sanering van dertig woningen zou in het voorjaar starten, maar dat wordt augustus of september.
ignore touch
27-02-2017 om 17:21
Lelystad - Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Met het oog op de verwachte toename van de aanlevering van asbest, stelt de gemeente Lelystad het asbestverpakkingsmateriaal gratis...
ignore touch
07-02-2017 om 19:46
Lelystad - De voortvarende renovatie van de asbestdaken in de Haf loopt vertraging op door de huismus. Het diertje heeft een beschermde status en daarom is er voor de renovatie een ontheffing...
ignore touch
31-01-2017 om 15:33
Lelystad – Er bestaat veel belangstelling voor de lening voor het vervangen van asbestdaken. Wethouder John van den Heuvel stelt daarom de Lelystadse gemeenteraad voor meer geld beschikbaar te...
ignore touch
25-01-2017 om 10:00
Lelystad - Den Haag gaat eigenaren van huizen met asbestdaken ondersteunen bij de vervanging van hun dak. Een motie hierover van PvdA-kamerlid Albert de Vries is aangenomen door de Tweede Kamer....
ignore touch
09-12-2016 om 12:38
Lelystad - De informatiebijeenkomst over de asbestlening, die woensdagavond werd gehouden in het stadhuis van Lelystad, is goed bezocht. De opkomst was met 150 deelnemers erg hoog en tijdens de...
ignore touch
01-11-2016 om 21:47
Lelystad – De gemeenteraad zal volgende week dinsdag instemmen met een verordening die het mogelijk maakt dat mensen voor de vervanging van hun asbestdak een lening krijgen.
ignore touch
12-10-2016 om 11:27
Lelystad – Wethouder John van den Heuvel wil op korte termijn een verordening aanpassen zodat huiseigenaren in Lelystad geld kunnen lenen voor vervanging van hun asbestdak.
ignore touch
11-10-2016 om 12:14
Lelystad - In de Haf in Lelystad is maandag gestart met de vervanging van de eerste asbestdaken van zeven woningen.
ignore touch
09-10-2016 om 20:12
Lelystad - De komende vier jaar zet de gemeente een miljoen euro opzij voor het asbestproject. Voor 2024 moeten de asbestdaken van 1.280 woningen in Lelystad vervangen worden.
ignore touch
30-09-2016 om 13:54
Lelystad - Het Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) brengt maandag een bezoek aan Lelystad om zich te verdiepen in de problematiek rondom de asbestdaken. Betrokken bewoners en het Platform...
ignore touch
02-09-2016 om 19:40
Lelystad - Peter Torbijn, directeur Veiligheid en Risico’s van het Ministerie Infrastructuur en Milieu (I en M) is op werkbezoek geweest in Lelystad om de situatie van de asbesthoudende daken...
ignore touch
31-08-2016 om 15:26
Lelystad – Het bewonerscollectief in de Haf start in oktober met de renovatie van een aantal asbestdaken. Twee blokken dienen als pilot voor een algehele renovatie, waarvan men hoopt die in het...
ignore touch
06-07-2016 om 16:02
Lelystad – De gemeente Lelystad komt in het najaar met concrete voorstellen voor hoe bewoners van een huis met een asbestdak kunnen worden ondersteund. Voor die tijd worden er een aantal...
ignore touch
05-07-2016 om 17:00
Lelystad - Er is de laatste tijd aardig wat spanning ontstaan in de politiek. Het optreden van de SP in het asbestdebat, het optreden van de VVD met de Woonvisie, het zorgt voor spanning in de...
ignore touch
29-06-2016 om 17:00
Lelystad - Er lijkt sprake te zijn van een spraakverwarring over de regierol van de gemeente bij de sanering van asbestdaken. Sommigen suggereren dat de gemeente die niet neemt.
ignore touch
24-06-2016 om 16:08
Lelystad – De gemeenteraad neemt nog voor de zomer een besluit over de onderzoeken naar hoe bewoners met asbestdaken op de woning ondersteund kunnen worden bij de sanering hiervan.
ignore touch
09-06-2016 om 23:30
Lelystad – ‘Een belangrijke stap in de goede richting.’ Bewonersgroepen van wijken met een asbestdak reageren positief op de eerste gemeentelijke stappen voor de aanpak van de sanering.