Dossiers
Blijf op de hoogte van het nieuws via WhatsApp!
whatsapp
Flevokust

Gemeente Lelystad en provincie Flevoland zijn bezig met de ontwikkeling van Flevokust. De overslaghaven met bedrijventerrein wordt gezien als een versterking van de Flevolandse economie.

dossiers
Dossier artikelen
16-02-2017 om 11:28
Lelystad - Een nieuwe arbeidsplaatsen premieregeling moet de werkgelegenheid op en de ontwikkeling van bedrijventerrein Flevokust in Lelystad stimuleren. De gemeenteraad moet nog wel groen licht...
01-02-2017 om 19:59
Lelystad - Gedeputeerde Jan-Nico Appelman pompte woensdag het laatste water uit de bouwkuip van Flevokust. Bekijk de video.
20-01-2017 om 13:07
Lelystad - Als het aan de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en energiebedrijf Engie ligt, versterken de ontwikkelingen op en rondom de Maxima-centrale en Flevokust in Lelystad elkaar.
12-01-2017 om 09:15
Lelystad - De voortgang van Flevokust is vanaf nu online te volgen op de website van de provincie Flevoland. Via een webcam kan er een meegekeken worden op het bouwproject, waarvan de contouren...
11-01-2017 om 11:51
Lelystad - De gemeente Lelystad start met de aanbesteding van het binnendijkse bedrijventerrein van Flevokust. Onlangs is gestart met de aanleg van de overslaghaven. De inzet is dat de haven en...
18-11-2016 om 08:46
Lelystad / Emmeloord - Deze week zijn de eerste reefer containers verladen via de nieuwe CTU containerterminal in Lelystad. Waterman Onions uit Emmeloord was het eerste bedrijf dat er gebruik van...
17-11-2016 om 21:03
Lelystad - CTU Flevokust is gestart met de op- en overslag van containers uit Flevoland. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de tijdelijke terminal van Flevokust op het terrein van de...
23-09-2016 om 12:03
Lelystad - Rijkswaterstaat heeft woensdag het werkgebied van Flevokust in het water afgezet. Dit zijn de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de overslaghaven in het noorden van Lelystad.
20-06-2016 om 14:13
Lelystad - Omdat er tijdens de termijn van ter inzagelegging geen beroep is aangetekend, is het bestemmingsplan Flevokust onherroepelijk. Hiermee komt de realisatie van het bedrijventerrein aan de...
01-06-2016 om 21:11
Lelystad - Ingenieursbureau Tauw gaat aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor het bouwrijp maken van de eerste 7,4 hectare van Flevokust. Het terrein moet in het vierde...
20-04-2016 om 11:29
Lelystad - Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Flevokust is vastgesteld door de Lelystadse gemeenteraad. Het plan kan nu ter inzage worden gelegd voor eventueel beroep.
03-03-2016 om 12:00
Lelystad - Vooruitlopend op het bouwrijp maken van het binnendijkse deel van Flevokust bij Lelystad wordt een aantal bomen gekapt op de plek waar straks de verbinding tussen het buitendijkse en...
25-02-2016 om 14:54
Lelystad - Aannemersbedrijf Gebr. van der Lee heeft van de provincie Flevoland de opdracht gekregen voor de aanleg van de overslaghaven Flevokust. De nieuwe haven bij Lelystad is hierdoor weer een...
18-12-2015 om 13:53
Lelystad - Het Rijksvastgoedbedrijf en Waterschap Zuiderzeeland hebben grondovereenkomsten afgesloten met de provincie Flevoland. Die overeenkomsten zijn nodig voor de vestiging van Flevokust.
19-11-2015 om 09:21
Urk / Emmeloord - De gemeenten Urk en Noordoostpolder gaan de provincie Flevoland vragen om de maritieme servicehaven 'Flevoport' bij Urk ruimtelijk mogelijk te maken via een inpassingsplan.
09-10-2015 om 13:00
München - De gemeente Lelystad heeft zich de afgelopen drie dagen gepresenteerd op de internationale vastgoedbeurs Expo Real in München. De focus lag vooral op Lelystad Airport en Flevokust.
17-09-2015 om 08:42
Lelystad - Container Terminal Utrecht (CTU), onderdeel van de Theo Pouw Groep, is de komende twintig jaar exploitant van de terminal aan de Flevokust.
16-09-2015 om 09:33
Lelystad - Het College van Gedeputeerde Staten (GS) constateert dat er in de Miljoenennota en de nieuwe begroting 2016 geen majeure nieuwe beleidsvoornemens worden gepresenteerd die specifiek...
19-08-2015 om 16:20
Lelystad - De provincie Flevoland heeft van de Raad van State (RvS) groen licht gekregen voor de ontwikkeling van de overslaghaven Flevokust. De RvS deed deze uitspraak tijdens zijn openbare...
24-07-2015 om 18:05
Lelystad - De provincie Flevoland heeft nieuwe artist impressions laten maken van Flevokust, de buitendijkse overslaghaven met containerterminal ten noorden van Lelystad.
01-07-2015 om 20:05
Lelystad - De provincie Flevoland start met de openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de aanleg van Flevokust, een buitendijkse overslaghaven met containerterminal ten noorden van Lelystad.
23-06-2015 om 21:00
Lelystad - De provincie Flevoland heeft een animatievideo online gezet, waarin de geplande ontwikkeling is te zien van Flevokust, de buitendijkse overslaghaven met containerterminal ten noorden...
10-06-2015 om 00:04
Lelystad – De gemeenteraad heeft dinsdag in overgrote meerderheid ingestemd met het plan het bedrijventerrein bij de haven die wordt aangelegd bij de Maximacentrale, Flevokust, in fases aan te...
22-05-2015 om 21:07
Lelystad – De gemeenteraad heeft er geen moeite mee dat het bedrijventerrein bij de nieuwe haven Flevokust in fases wordt ontwikkeld. Als daarmee het financieel risico verminderd kan worden, is...
16-04-2015 om 19:44
Lelystad – 'Dit voldoet niet helemaal aan één randvoorwaarde die we destijds hebben gesteld: geen financieel risico. Het huidige voorstel kent een tekort van 500.000 euro en in de toekomst...
01-04-2015 om 11:06
Lelystad – Een geleidelijke ontwikkeling voor het bedrijventerrein Flevokust. Dat is de beste optie. Daarbij wordt relatief het minste financiële risico gelopen. Vandaar dat wethouder Ed...
16-03-2015 om 16:35
Lelystad - Waar het CDA zaterdag symbolisch de 'eerste paal' sloeg voor de buitendijkse haven van Urk, opende de VVD vandaag alvast het 'havenkantoor' voor Flevokust bij Lelystad.
27-02-2015 om 13:36
Lelystad - Als alles volgens planning verloopt, is Flevokust medio 2017 een feit. Volgens de provincie en de gemeente Lelystad zorgt de overslaghaven voor veel economische kansen.
18-12-2014 om 20:12
Lelystad - De Theo Pouw Groep kan beginnen met de bouw van een nieuwe containerterminal, genaamd CTU Lelystad. De provincie heeft donderdagavond ingestemd met de realisatie van het havengebied...
18-12-2014 om 11:56
Lelystad - Provinciale Staten heeft woensdag unaniem ingestemd met de plannen voor Flevokust. De overslaghaven bij de Maximacentrale is daarmee in besluitvorming een feit. De volgende stap is aan...