Regio

Plannen voor nieuw windpark bij IJsselmeerdijk stap dichterbij

Geplaatst op woensdag 5 oktober 2016 11:29
  • Ook de buitendijkse windmolens van Nuon (Windpark Irene Vorrink) langs de IJsselmeerdijk zullen vervangen worden. © Tessa van Looij

pinterestmail

Lelystad - Zeven partijen, waaronder de gemeenten Lelystad en Dronten, tekenen vrijdag een intentieovereenkomst om een windpark aan te leggen in het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk in Oostelijk Flevoland.

Opschalen en saneren van windmolens

Dit windpark maakt onderdeel uit van het Regioplan Wind, dat eerder is vastgesteld door de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde. In het Regioplan zijn kaders vastgesteld voor het opschalen en saneren van windmolens in Flevoland. Dit betekent dat oude windmolens verdwijnen en dat er in plaats daarvan nieuwe windmolens komen die meer windenergie leveren. Binnen het Regioplan zijn er vier projectgebieden aangewezen, waarvan projectgebied Noord er één is.

(De tekst gaat verder na het kaartje)

  • gallerij afbeelding

    Binnen het Regioplan Wind zijn vier projectgebieden aangewezen, waarvan projectgebied Noord er een is. © Nuon

 

Windplan Blauw

Al een aantal jaren zijn in Flevoland diverse gesprekken gevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om windenergie te ontwikkelen en te herstructureren. SwifterwinT (opgericht door de verenigingen: Windpark Rivierduin, de Natuurstroomgroep, de Initiatiefgroep Windpark Ketelmeerzoom) en Nuon pakken dit gezamenlijk op voor het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk onder de naam Windplan Blauw. ‘Blauw’ verwijst naar de kleur die het gebied heeft op de kaart in het Regioplan.

Gezamenlijke inspanning

'Deze intentieovereenkomst is goed nieuws en een belangrijke eerste stap op weg naar mooie duurzame toekomstplannen voor Flevoland. Dit houdt in dat alle betrokken partijen de doelen en het nut en noodzaak van het windplan onderschrijven. Wij zullen ons gezamenlijk inspannen om deze doelen te bereiken', licht Henk Kouwenhoven, windontwikkelaar bij Nuon, toe. De plannen zijn om een nieuw windpark te ontwikkelen in het projectgebied Noord zoals de provincie en de gemeenten dat hebben aangewezen in het Regioplan Wind. (Rivierduingebied, Ketelmeerzoomgebied en de IJsselmeerdijk). De bestaande windmolens zullen verwijderd worden.

(De tekst gaat verder na de foto)

  • gallerij afbeelding

    Windmolens langs de IJsselmeerdijk in Oostelijk Flevoland. © Tessa van Looij

 

Meer windenergie met minder molens

Het nieuwe windpark zal bestaan uit circa 65 windmolens van totaal 215 MW en zal naar verwachting gebouwd kunnen worden in 2020. Het project valt vanwege de omvang van meer dan 100 MW onder de Rijkscoördinatieregeling. Dat betekent dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor de ruimtelijke inpassing van het windpark en de coördinatie van de vergunningverlening. In projectgebied Noord staan nu zo’n 85 windmolens. Daarvan zijn er 28 van Nuon (Windpark Irene Vorrink), de andere molens zijn van agrariërs en van een paar exploitanten van buiten de polder. Deze windmolens zullen worden vervangen.

Inwoners profiteren mee

'Participatie is van belang bij windprojecten. Hier zal ook zeker nog invulling voor komen', aldus Maarten Schoone, voorzitter van SwifterwinT. 'Alle direct omwonenden kunnen investeren in het project; zowel in de ontwikkeling als in de bouw en exploitatie. Participatie voor de overige bewoners (waaronder de inwoners in de woonkernen) wordt mogelijk na de ontwikkelfase.

Naast de gemeenten Lelystad en Dronten wordt de intentieovereenkomst komende vrijdag ook getekend door Nuon, SwifterwinT, het Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Flevoland.

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Flevopost' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.