Blijf op de hoogte van het nieuws via WhatsApp!
whatsapp
dossiers
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
De grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn al jarenlang reden tot d...
Het nieuws over de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord.
Al het nieuws over de ontwikkeling van het Stadshart in Lelystad.
Lelystad

Staatsbosbeheer mag edelherten afschieten

Geplaatst op donderdag 6 december 2018 14:12
  • Zo’n honderd mensen demonstreerden in september in Lelystad tegen het plan van de provincie om ruim 1.100 edelherten af te schieten in de Oostvaardersplassen. © Fotostudio Wierd

pinterestmail

Lelystad - De provincie Flevoland mocht Staatsbosbeheer een vergunning geven voor het afschieten van meer dan 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen. Dat heeft de rechter donderdag bepaald in een bestuursrechtelijke procedure tussen verschillende natuurstichtingen en het college van gedeputeerde staten van Flevoland.

Op 2 november heeft de provincie een vergunning afgegeven. Staatsbosbeheer heeft de vergunning nodig voor het uitvoeren van de opdracht om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 490 dieren. De Faunabescherming, Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning en hebben de rechter gevraagd om de vergunning voorlopig te schorsen. De stichtingen vinden het rapport dat de provincie heeft gebruikt bij de besluitvorming gedateerd, onvolledig en onduidelijk. Daarnaast vinden ze dat de provincie onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen die het schieten kan hebben voor de beschermde vogels.

In een eerdere procedure is bepaald dat de opdracht van de provincie voor het afschieten van de edelherten in stand blijft. In deze procedure draait het om de vergunning. De vergunning is nodig voor activiteiten die de beschermde vogelsoorten in de Oostvaardersplassen kunnen verstoren en het leefgebied kunnen aantasten. Het afschieten van edelherten is zo’n activiteit.

Geen ernstige gevolgen

De rechter twijfelt niet aan het rapport dat de provincie voor de vergunningverlening heeft gebruikt. De methode die is toegepast in het rapport is juist en de informatie is niet gedateerd. Doordat er minder gegraasd wordt zal het landschap wel veranderen, maar uit het rapport blijkt dat dit geen ernstige gevolgen zal hebben voor de beschermde vogelsoorten. Het staat ook voldoende vast dat de vogels niet worden gestoord door herten die op de vlucht slaan bij het afschieten. Dat wordt bevestigd door de ervaringen van Staatsbosbeheer met afschot en verstoringen. Ook is niet gebleken dat het geluid van het schieten tot een schrikeffect leidt.

Wintersterfte

Tot slot is de rechter het met de provincie eens dat een situatie zoals vorige winter voorkomen moet worden. Toen stierf een grote groep edelherten in de Oostvaardersplassen aan voedselgebrek en dat leidde tot grote maatschappelijke onrust. De rechter is het wel met de stichtingen eens dat de provincie het besluit zorgvuldiger had moeten voorbereiden.

Met deze uitspraak mag Staatsbosbeheer beginnen met het afschieten van 1830 edelherten.

Opluchting bij gedeputeerde Hofstra

De Flevolandse gedeputeerde Harold Hofstra, die het dossier Oostvaardersplassen in zijn portefeuille heeft, is opgelucht na de uitspraak. 'Het is de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten van Flevoland om beleid vast te stellen voor de Oostvaardersplassen en een beslissing te nemen in deze moeilijke kwestie. We hebben een vergunning afgegeven die voldoende waarborgen bevat voor de natuurwaarden in de Oostvaardersplassen'.

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Flevopost' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.
DOSSIERS dossiers