Lelystad

Lelystad start proef om huur in te houden op uitkering bij huurschuld

Geplaatst op donderdag 17 mei 2018 11:20
  • © Pixabay

pinterestmail

Lelystad - Bij wijze van proef biedt de gemeente Lelystad aan mensen met een bijstandsuitkering en een huurschuld voortaan de mogelijkheid om de huur in te houden op de uitkering.

Daarmee wordt voorkomen dat de huurschuld verder oploopt en de huurder uit zijn huis wordt gezet. De proef maakt deel uit van het Protocol Preventie Huisuitzetting dat de gemeente, samen met verschillende partners, aan het ontwikkelen is.

De gemeente en Centrada hebben eerder uitgesproken dat zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om zoveel mogelijk woningontruimingen te voorkomen. Hiervoor zijn stappen ondernomen die ook hebben geleid tot minder woningontruimingen. Van jaarlijks gemiddeld 45 ontruimingen tussen 2009 en 2015 naar 19 ontruimingen in 2017. De wens is om dit aantal nog verder terug te dringen.

Prestatieafspraken 2017

In de Prestatieafspraken 2017 tussen de gemeente, Huurdersvereniging Ons Belang en Centrada is afgesproken te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de huur vanuit de uitkering te betalen, als een huurder een uitkering ontvangt en huurbetalingsproblemen heeft. Deze samenwerking is erop gericht een huisuitzetting te voorkomen en hulp in de vorm van een traject of ondersteuning via de (schuld)hulpverlening te realiseren. Deze werkwijze past bij het regionale Quick Win-programma Maatschappelijke Opvang waarin de mogelijkheid van huurbetaling vanuit de uitkering (uitkering in natura) is opgenomen.

Wethouder John van den Heuvel: 'We zijn blij met de samenwerking met Centrada en de Huurdersvereniging Ons Belang. Het resultaat is dat de huurschuld niet verder oploopt en huisuitzetting wordt voorkomen. Daardoor is er tijd om de problemen inzichtelijk te maken en aan een oplossing te werken. Bovendien neemt het voor de mensen die het betreft een hoop spanning en stress weg, zo is tenminste de ervaring in andere steden'.

Directeur Martine Visser van Centrada vult aan: 'Een huisuitzetting is een onzekere, vervelende en stressvolle situatie. Dankzij een succesvolle aanpak door woningcorporatie Centrada is het aantal huisuitzettingen drastisch gedaald naar 19 in 2017. Daar ben ik heel trots op'.

Protocol Preventieve Huisuitzetting

Om nog meer woningontruimingen te voorkomen, ontwikkelt de gemeente Lelystad met verschillende partners het Protocol Preventie Huisuitzetting. Doel van het Protocol is om vroegtijdig in te grijpen met behulp van preventieve maatregelen. Het college heeft nu de start van een pilotproject ‘Huur betalen uit de uitkering’ vastgesteld, waarbij verschillende werk- en samenwerkingsovereenkomsten zijn vastgelegd.  

Budgetcoach

Naar voorbeeld van gelijke trajecten in Amsterdam en Almere is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de huur vanuit de uitkering te betalen. Huurders met een uitkering die een huurachterstand van twee maanden hebben opgebouwd, wordt voortaan de mogelijkheid geboden om de huur te laten inhouden op de uitkering. Deze maatregel gaat altijd gepaard met een bezoek van de budgetcoach die de huurder kan helpen bij de schuldenproblematiek.

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Flevopost' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.