Lelystad

Informatiekrant Wonen & Leven wordt huis-aan-huis verspreid in Lelystad

Geplaatst op dinsdag 15 mei 2018 14:42
  • De Informatiekrant Wonen & Leven is een bewaarkrant. © NDC/ Egbert Voerman

pinterestmail

Lelystad - De Informatiekrant Wonen & Leven wordt woensdag huis-aan-huis in Lelystad bezorgd. Het is een uitgave van ETT Media met redactionele medewerking van de gemeente Lelystad.

De krant is een vervolg op de editie die vorig jaar voor het eerst verscheen. 

In de krant komen thema’s aan de orde als levensloopbestendig wonen, de campagne Mensen Maken de Buurt, de voorbereiding op het gasloze tijdperk, de woningbouwplannen in het stadshart en de positionering van Lelystad als aantrekkelijke woonstad. Het voorwoord is van burgemeester Ina Adema over de rol van Lelystad binnen Metropoolregio Amsterdam en de samenwerking daarbinnen met Almere. 

Om te bewaren

De Informatiekrant Wonen & Leven is een bewaarkrant. Zo geeft de gemeente uitleg over alle leningen waarmee woonwensen financieel haalbaar worden voor een aantal mensen in specifieke omstandigheden, zoals starters op de woningmarkt, bewoners van huizen met asbestdaken, mensen die hun woning willen verduurzamen of voorzieningen willen treffen om langer in de eigen woning te blijven wonen.

Heel specifiek gaat de gemeente in op de onlangs gestarte bewustwordingscampagne ‘Lang zult u wonen’. Om bewoners verder te helpen met vragen op het gebied van ondersteuning, leefbaarheid, veiligheid, activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden is een overzicht opgenomen van alle wijkpunten van Welzijn Lelystad. Wie samen aan de slag wil in de eigen buurt kan terecht bij de ideeënmakelaar van de gemeente, de bewonersconsulent of de opbouwwerker. Het mailadres daarvoor is: mensenmakendebuurt@lelystad.nl

Energietransitie

De opgave van de komende jaren is de overgang naar gasloos wonen. Hoe de gemeente Lelystad zich daarop voorbereidt en bewoners daarin meeneemt, leest u in de informatiekrant. Aan de rand van de wijk Warande is een tweede biomassacentrale in aanbouw.

Stadshart

Lelystad verandert. Dat zal de komende jaren vooral ook te zien zijn in het Stadshart. Het duurt niet lang meer of de bouw van Parkwijk begint. Stedelijk wonen krijgt vervolgens met name vorm in en rond het Theater Agora: het zogenaamde Theaterkwartier. In de periode tot 2025 verrijzen daar verschillende woningen en appartementen, naast de ook daar te realiseren bioscoop. De perspectieftekening in de Informatiekrant geeft de bouwplannen weer. 

Andere artikelen in de krant gaan over de campagne van City Marketing Lelystad ‘Volg je woonwens’; laten tevreden inwoners van HanzePark aan het woord, en geven tips over hoe je de tuin groen(er) en levendig maakt door aansluiting bij Operatie Steenbreek. 

Digitale versie

De Informatiekrant is ook digitaal te lezen op de website www.themanieuws.nl waar alle themakranten van ETT Media zijn gepubliceerd. 

Verspreiding

De Informatiekrant wordt in de hele gemeente Lelystad inclusief nee/ja-stickers en adressen in het buitengebied verspreid. Brievenbussen met nee/nee-stickeradressen worden overgeslagen.

Klachten over de verspreiding van de krant kunnen onder vermelding van straatnaam en bijbehorende huisnummer en postcode binnen 3 werkdagen na dag van de verspreiding worden gemeld op wonen@lelystad.nl. Nabezorgen wordt dan alsnog geregeld. 

Extra exemplaren van de Informatiekrant zijn verkrijgbaar in het stadhuis van Lelystad bij het Informatieplein Wonen & Ondernemen.

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Flevopost' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.