Lelystad

Politiek enthousiast over plannen voor Theaterkwartier

Door Kees Bakker op woensdag 14 maart 2018 14:51
  • © Gemeente Lelystad

pinterestmail

Lelystad – De gemeenteraad van Lelystad stemde dinsdag unaniem in met de plannen voor het Theaterkwartier. Dat betekent dat in de omgeving van de Agora de weg vrij is voor meer horeca, een bioscoop, woningbouw en de herinrichting van de Agorahof.

Inspraak bij plein

Dat laatste zorgde voor de meeste discussie. In de plannen voor het plein staan overal mooie bomen en meer groen ingetekend, maar de politiek in Lelystad wil niet dat het plein straks niet meer gebruikt kan worden voor evenementen. ‘We hebben daar eerder de Zandtovenaar gehad, dat moet wel mogelijk blijven. Of wat als de horecaondernemers daar straks gezamenlijk een podium willen neerzetten, voor optredens?,’ vroeg Henk Schraa (ChristenUnie) zich af.

Wethouder Janneke Sparreboom belooft dat daar ook in de toekomst ruimte voor zal zijn. De suggestie van Leefbaar Lelystad om voor de herinrichting van de Agorahof dezelfde procedure te volgen als eerder is gedaan bij de herinrichting van het Stadhuisplein, waarbij inwoners konden kiezen uit drie ontwerpen, zag ze echter niet zitten. ‘Je hebt daar te maken met zoveel partijen en belangen: de markt, evenementen, vergroening, horeca. Dat leent zich niet voor een uitgebreide inspraak.’ Ze beloofde echter wel ook ‘enkele omwonenden’ te betrekken bij de planvorming.

Gepaste woningbouw

Verder vindt de gemeenteraad dat de woningbouw die rond de Agora gaat plaatsvinden de iconische waarde van dat gebouw niet mag aantasten. Daarom zal er op voorstel van D66 voor die plannen een ‘supervisor’ worden aangesteld, die verregaande bevoegdheden heeft in het beoordelen van plannen, met als voorwaarde dat de woningbouw moet aansluiten bij de architectuur van de Agora. Zodat er niet pal naast de Agora een ‘lelijk’ flatgebouw wordt gebouwd.

Meer horeca

Leefbaar Lelystad zag haar voorstel voor meer inspraak rond de herinrichting van de Agorahof dus stranden en ook een ander voorstel haalde het niet.  Men wilde een onderzoek naar de haalbaarheid van en behoefte aan meer horeca in Lelystad. Dat ook met het oog op de plannen om zaken die nu op het Horecapleintje zitten te bewegen naar het Theaterkwartier te verhuizen.

D66 vindt dat vooral een zaak van de horecaondernemers zelf. ‘Laat dat maar aan de ondernemers over. Die doen zelf wel een haalbaarheidsonderzoek voor ze beginnen of verhuizen,’ vond Sanne de Wilde. Wethouder Janneke Sparreboom gaf bovendien aan dat er eerder, in 2012, onderzoek is gedaan en dat daaruit bleek dat er ruimte is voor meer horeca in Lelystad. ‘Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er ruimte is voor 1.700 m2 extra horecaruimte. In latere plannen is dat bijgesteld tot 1.250 m2 en in de huidige plannen gaan we uit van 1.000 m2. We zijn dus al behoudend.’

Jack Schoone (Leefbaar Lelystad)  is echter bang dat meer horeca in het Theaterkwartier wellicht leidt tot leegstand elders, zoals op het Horecapleintje. Maar hij stond daar alleen in.

Ruimte voor Underground

Komende tijd wordt er onderzoek gedaan naar of Poppodium Underground ook naar het Theaterkwartier kan verhuizen. Dat hangt af van of er een goede beschikbare ruimte is, maar ook van de exploitatie van een eventueel nieuw poppodium.

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Flevopost' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.