Blijf op de hoogte van het nieuws via WhatsApp!
whatsapp
dossiers
Al het nieuws over de ontwikkeling van het Stadshart in Lelystad.
Hospice Dronten is een plek waar terminaal zieken in een zo huiselijk mo...
Windpark Noordoostpolder, gesitueerd aan de Noorder-, Wester- en Zuiderm...
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Lelystad

SMARAGD leidt tot betere bodemkwaliteit

Geplaatst op Friday 23 June 2017 09:46
  • © Wageningen UR

pinterestmail

Lelystad - Tijdens de jaarlijkse Biovelddag op de Broekemahoeve in Lelystad is het project SMARAGD officieel van start gegaan. Het doel van het project is een betere bodemkwaliteit en daardoor een hogere gewasopbrengst.

De Flevolandse gedeputeerde Jan-Nico Appelman en Marc Calon, voorzitter LTO Nederland, hesen woensdag gezamenlijk de SMARAGD-vlag en gaven daarmee een officieel startschot aan het vierjarige project. SMARAGD is een publiek-private samenwerking (PPS).

De verwachtingen zijn hoog

SMARAGD staat voor Slimme Mechanisatie - Automatisering – Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid. De verwijzing naar een diamant past bij het ambitieniveau van deze PPS; de verwachtingen zijn hoog.

Minder bodemverdichting

Het project richt zich op het vormgeven van een nieuw landbouwconcept voor de teelt van akkerbouw- en vollegrondsgroente gewassen. Zware grootschalige mechanisatie wordt vervangen door lichte, autonome, innovatieve technologieën. Deze systeeminnovatie leidt tot minder bodemverdichting, een betere bodemkwaliteit én daardoor tot een hogere gewasopbrengst. Het brengt nieuwe mogelijkheden voor realisatie van mengteelten en draagt daarmee bij aan een weerbaarder systeem met hogere opbrengsten. Bovendien draagt SMARAGD bij aan een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, energie en meststoffen.

(Lees verder na de foto)

  • gallerij afbeelding

    © Wageningen UR

 

Aan systeeminnovatie is behoefte

Jan-Nico Appelman roemt de inzet van de projectleiding voor het bijeenbrengen van een consortium dat in gezamenlijkheid deze PSS uitvoert. 'We hebben een aantal thema’s te pakken die op uitstekende wijze de innovatiekracht in de sector naar bovenhalen. En dat is nodig', zo benadrukte de gedeputeerde. 'Aan systeeminnovatie is behoefte, en daar wordt dankzij SMARAGD aan gewerkt, wij werken daar als regio graag aan mee'. Appelman sprak de hoop uit dat de economische effecten van systeeminnovatie snel zichtbaar zijn. 

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland, refereerde aan de geschiedenis van de mechanisatie. 'De afgelopen jaren is de mechanisatie alleen maar groter, zwaarder en breder geworden. We hadden geen idee dat we onder de grond enorme schade aanrichtte, daarom is innovatie op dit terrein zo belangrijk'.

Mieren

Calon hoort om zich heen dat niet iedereen gelooft in autonome karretjes die de oogst transporteren. Hij trekt een parallel met mieren: 'Als je ziet wat die kleine beestjes als massa verplaatsen kunnen we daar nog veel van leren. Met slimme technieken komen we heel ver'. Hij sprak zijn vertrouwen uit en hoopt dat de gouden driehoek van Onderzoek – Praktijk - Beleid in dit project tot goede én bruikbare resultaten leidt.

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Flevopost' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.