Wijnne's Waarheid

Wanneer komt die Boeing nou?

Door Gerrit Wijnne op woensdag 19 februari 2014 07:37
  • ignore touch

    Schrikbeeld van veel Biddinghuizenaren. © Aangeleverde foto

mail pinterest

PvdA-lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink zei vorige week tijdens het verkiezingsdebat van Ondernemersvereniging De Driehoek iets opmerkelijks wat eigenlijk helemaal niet opmerkelijk zou moeten zijn.

Ze zei te hopen dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad geen hot item zou worden in de verkiezingscampagne, eenvoudigweg omdat de invloed van de gemeente gering is en omdat de besluitvorming in Den Haag ligt. Wie de berichtgeving de afgelopen maanden een beetje heeft gevolgd had makkelijk de indruk kunnen krijgen dat Dronten er juist heel veel over te vertellen heeft. Nou ja, de politieke partijen hebben er wel veel over te vertellen maar er over te zeggen hebben ze vrijwel niets.

Doodeenvoudige reden

Inhakend op de woorden van de PvdA-leider zou de uitbreiding van vliegveld Lelystad niet bepaald een onderwerp moeten zijn voor de politieke partijen. Het heeft weinig zin daar heel veel tijd en energie in te stoppen om de doodeenvoudige reden dat het niet nodig is. De gemeente Dronten is met het college vertegenwoordigd aan de Alderstafel en het lijkt mij dat dát de plek is om - hoe gering ook - invloed uit te oefenen. Ik mag aannemen dat de verantwoordelijke wethouder Paul Gach mans genoeg is om daar namens zijn wekgever zijn zegje te doen en onze bezwaren aan de orde te brengen. Interessant detail is trouwens dat op zeker moment de vraag werd opgeworpen of aan de Alderstafel blijven zitten nog wel zinvol zou zijn, omdat er sprake zou zijn van bestuurlijke minachting van Dronten door de Alderstafel. Als nou iets onverstandig zou zijn geweest was het dat geweest. Hoe gering de invloed ook mag zijn, aan de Alderstafel praat je in ieder geval mee. Daar weglopen zou dom zijn geweest.

Breed gedragen motie

Over dom gesproken - nou ja, misschien is ludiek een beter woord - herinnert u zich de breed gedragen motie van het CDA uit begin 2013 nog om een Boeing laag over Dronten te laten vliegen? Alleen PvdA en GroenLinks zagen hier de onzin van in, de rest van de raad leek het realistisch Schiphol te vragen een groot toestel - een Boeing of zo - laag over Dronten te laten vliegen zodat wij met zijn allen zouden kunnen ervaren hoe dat nou klinkt, een vliegtuig dat laag overvliegt. De raad discussieerde er serieus over. Alsof het heel gewoon en realistisch was te vragen of een vliegtuig dat toch op weg was naar Schiphol even een stukje lager zou kunnen gaan vliegen. Die discussie was niet bepaald het meest glorieuze moment uit de bijna afgelopen raadsperiode. Ben overigens wel benieuwd - we zijn nu een jaar verder - of wethouder Gach er een telefoontje met Schiphol aan heeft gewaagd. En ik vraag me af of de partijen die de motie indienden dan wel steunden hierover ook de vinger aan de pols houden.

Op pad gegaan

Ik vraag me ook af in hoeverre politieke partijen bijvoorbeeld een kijkje zijn gaan nemen in met Dronten vergelijkbare dorpen in de nabijheid van een met (gegroeid) Lelystad Airport vergelijkbaar vliegveld. Zijn er partijen geweest die op pad zijn gegaan en mensen hebben gesproken die elke dag landende of opstijgende vliegtuigen over zich heen zien en horen komen? Ik denk het niet. Dat is publicitair niet zo aantrekkelijk als in Dronten roepen dat je tegen bent.
 
Lees ook het dossier Vliegveld Lelystad